Diensten – oud

Vakkennismanagement

Wat Yourknowhow in veel organisaties ziet gebeuren is dat kennis wegloopt uit de organisatie. Het gevolg hiervan is dat men naar eigen interpretatie invulling gaat geven aan zijn of haar werk, waardoor een uniforme werkwijze ontbreekt. Yourknowhow biedt ondersteuning in het vaststellen, vastleggen, ontsluiten en borgen van de beschikbare kennis binnen uw organisatie. Met als resultaat dat deze kennis altijd voor alle mensen snel en eenvoudig toegankelijk is.

De producten/diensten die wij hierbij opleveren zijn:

1. Uitvoeren van een ‘vakkennismanagement analyse’.

Om vast te stellen welke vakkennis er beschikbaar is en hoe hier mee wordt omgegaan.

2. In kaart brengen van de essentie van de organisatie.

Met als doel een overzicht te creëren van de rollen, taken, verantwoordelijkheden en op te leveren producten.

3. Inzichtelijk maken van de samenwerking binnen de organisatie.

Om de afhankelijkheden en bijdragen helder te maken in de vorm van een samenwerkingsoverzicht.

4. Vaststellen en vastleggen van het vakmanschap.

Hierbij wordt de kennis en ervaring van de mensen van verschillende werkvloeren vastgesteld en vastgelegd.

5. Toegankelijk maken van het beschreven vakmanschap.

Om het vakmanschap voor alle mensen binnen de organisatie beschikbaar te stellen.

6. Borgen van vakkennismanagement binnen de organisatie.

Door het inrichten van een vakkennisorganisatie en interne mensen op te leiden volgens de invulling van vakkennismanagement door Yourknowhow.

Verandermanagement

Yourknowhow komt in de praktijk veel verandertrajecten en IT implementaties tegen die niet het beoogde resultaat bereiken. Reden hiervoor is dat er geen balans is tussen de organisatie, de processen, de IT en de mensen. Bij Yourknowhow worden de medewerkers vanaf het eerste moment bij het proces betrokken. Wij creëren inzicht in de behoefte om te veranderen en hanteren een integrale benadering, wat leidt tot meer draagvlak en dus betere resultaten.

De producten/diensten die wij hierbij opleveren zijn:

1. Uitvoeren van een ‘situatie analyse’.

Om vast te stellen waar de organisatie op dit moment staat en waar wordt verondersteld verbeteringen aan te brengen en waarom.

2. Uitvoeren van een ‘groei analyse’.

Om vast te stellen hoe de organisatie gekomen is waar zij nu staat, welke veranderingen er tot nu toe zijn gedaan en wat dat heeft opgeleverd.

3. Uitvoeren van een ‘groeipotentie analyse’.

Om vast te stellen waar de organisatie naar toe wil en wat hiervoor nodig is, o.a. vaststellen van de diverse belangen van de stakeholders.

4. Leveren van een advies ‘Master Veranderplan’.

Hierin staat beschreven hoe de groeipotentie gerealiseerd kan worden. Yourknowhow hanteert hierbij een integrale aanpak voor de organisatie, processen, informatie en mensen (OPI-aanpak).

5. Invulling geven aan het ‘Master Veranderplan’.

Op basis van kort cyclische implementaties van verbeteringen is Yourknowhow in staat grote veranderingen in ‘kleine’ stappen te realiseren. Dit kan in de vorm van co-creatie en/of op basis van multidisciplinair programma management.

6. Borgen van de verandering binnen de organisatie.

Door interne mensen op te leiden in onze wijze van continu verbeteren, zodat zij deze zelf kunnen toepassen. Dit leidt tot duurzame en flexibele organisaties (veerkracht).

Leiderschap

De ervaring van Yourknowhow is dat veel organisaties ‘vastgeroest’ zitten in bepaalde patronen, waardoor het lastig is om objectief naar zowel mensen als middelen te kijken. Het gevolg hiervan is dat niet altijd op een efficiënte en/of effectieve manier invulling wordt gegeven aan het uitvoeren van de werkzaamheden. Yourknowhow biedt ondersteuning in het herkennen van ieders kwaliteiten en valkuilen, zowel van jezelf als van anderen. Dit doen wij door mensen te leren ‘anders te kijken, anders te denken en anders te doen’. Met dit inzicht zijn de mensen in de organisatie in staat zichzelf en daarmee ook de organisatie te laten groeien.

De producten/diensten die wij hierbij opleveren zijn:

1. Uitvoeren van een ‘leiderschap’ situatie analyse.

Om vast te stellen welk effect het huidige leiderschap heeft op het bereiken van de organisatie doelen.

2. Uitvoeren van een groeipotentie analyse.

Om vast te stellen wat de te bereiken doelen van de organisatie zijn en wat voor leiderschap hiervoor nodig is.

3. Leveren van een advies ‘groeipotentie tot bloei brengen’.

Om invulling te geven aan de gewenste bedrijfscultuur volgens de werkwijze van Yourknowhow (SMART Relationeel Samenwerken).

4. Coachen in het toepassen van ‘groeipotentie tot bloei brengen’.

Hierin wordt geleerd om leiding te geven ter ondersteuning van de werkvloer(en), op basis van Servant Leadership.

5. Persoonlijke coaching op basis van Servant Leadership.

Om iedere medewerker te ondersteunen in de persoonlijke ontwikkeling.