Onze Principes

Bij Yourknowhow vinden wij het belangrijk dat mensen zich comfortabel voelen op het werk. Onze ervaring is dat meer vertrouwen leidt tot betere resultaten. Om deze comfortabele werkomgeving te creëren, werken wij vanuit de volgende principes:

Vrijheid

Wij vinden het belangrijk dat mensen zich vrij voelen om hun kennis en ideeën met anderen te delen. Te vaak komen wij mensen tegen die zich geremd voelen uit angst voor concurrentie of negatieve consequenties. Door het creëren van een veilige omgeving zullen mensen zich vrij voelen hun kennis en ideeën met ons te delen. Ook zullen zij eerder geneigd zijn naar eigen initiatief te handelen met als gevolg dat zij hun creativiteit tonen, meer zelfsturend worden en meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

Veiligheid

Vrijheid en veiligheid zijn aan elkaar gerelateerd. Pas als je je veilig voelt, kan je ook echt vrij zijn. Wij streven er naar een omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig voelt. Gebeurt dit niet, dan ontstaat er een angstcultuur met als gevolg dat men in zichzelf keert en er eilandvorming gecreëerd wordt. Om mensen bewust te kunnen laten (samen)werken is een veilige omgeving dus noodzakelijk.

Vertrouwen

Bij Yourknowhow geloven wij dat een team alleen optimaal kan presteren als zij samenwerken op basis van vertrouwen. Iedereen levert een bijdrage aan het geheel en is dus van elkaar afhankelijk. Zonder aandacht voor elkaars wensen en behoeften zal het resultaat niet optimaal zijn. Door inzicht te creëren in deze afhankelijkheden ontstaat een relationele samenwerking en daarmee een groeiend vertrouwen in elkaar.

Verbinden

In de dagelijkse praktijk is vaak geen ruimte om elkaar(s) (vak) te leren kennen. Echter, zien wij dat het bij elkaar brengen van mensen leidt tot meer inzicht en begrip in elkaars werkzaamheden wat resulteert in een betere samenwerking en ontwikkeling. Wij verbinden mensen door onderlinge relaties zichtbaar te maken en inzicht te verschaffen in samenhang en integratie.

Vakmanschap

Vakmanschap staat volgens Yourknowhow voor de kennis en ervaring waar de mensen van alle verschillende werkvloeren over beschikken. Dit vakmanschap is van belang voor de organisatie om goed te kunnen presteren. Yourknowhow vindt dat door het delen van vakmanschap binnen een organisatie, je inzicht creëert in de gehele (samen)werking van vakmanschap in de organisatie. Dit leidt tot integrale oplossingen en optimaal presteren.