Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2020

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens. Deze privacyverklaring heeft tot doel om u een duidelijk beeld te geven van hoe wij met uw (persoons)gegevens omgaan en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Yourknowhow, gevestigd aan het Slothaamstedepad 41 in Schiedam, is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via de website www.yourknowhow.nl of door afname van onze diensten en producten.

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens van uzelf te verstrekken. Echter, kan het nodig zijn dat we bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de hieronder genoemde doeleinden.

 • Om te reageren op eventuele verzoeken of vragen die u op onze website indient;
 • Om een offerte naar u te kunnen verzenden;
 • Om u te informeren over wijzigingen met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Om onze dienstverlening aan u te kunnen leveren.

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt over en/of gebruik maakt van een van onze diensten of producten. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
  • Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te nemen en/of te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door uw functie aan te geven tijdens een contactmoment.

Een aantal persoonsgegevens worden op de website weergegeven als een verplicht veld (aangegeven met een asterisk, *). Deze verplichte informatie is nodig om de gevraagde diensten te kunnen bieden, zoals het verzenden van informatie.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 10 jaar. Indien er een relatie ontstaat, door bijvoorbeeld afname van onze diensten, zullen de gegevens voor de duur van de relatie plus maximaal 10 jaar na beëindiging van de relatie bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen uw gegevens slechts met derden delen indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens met deze derden delen, verzekeren wij ons ervan dat zij een beschermingsniveau bieden dat passend is voor de persoonsgegevens die zij namens ons verwerken.

Cookies

Onze website maakt gebruik van technische en functionele cookies. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook gebruiken wij cookies om bezoekersstatistieken bij te houden, die wij gebruiken om onze website verder te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waar wij over beschikken, aan u of aan een andere organisatie over te dragen.

Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, verwerkt worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met:

Yourknowhow
Dhr. Theo Severien
theo.severien@yourknowhow.nl

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus. Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@yourknowhow.nl.

Wijzigingen in Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Aan de hierboven genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. Wij raden u aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.