Onze klanten

Politie Antwerpen (LPA)

“De 2700 medewerkers bij de Lokale Politie Antwerpen hebben bij het doen van hun dagelijks werk te maken met een complexe hoeveelheid aan wettelijke richtlijnen, te volgen werkinstructies en procedures. Onze medewerkers konden vaak niet of nauwelijks beschikken over de vereiste informatie op het moment dat zij deze nodig hadden.”

“De LPA gebruikt nu nog een intranet waar alle korpsrichtlijnen gebundeld zijn. Wanneer de eindgebruiker iets wil opzoeken dan wordt er een lawine aan draaiboeken, regels en richtlijnen aangeboden. Dit moest anders en beter. Daarom hebben wij Yourknowhow gevraagd om onze vakkennis in kaart te brengen en beter toegankelijk te maken voor al onze medewerkers.

Yourknowhow werkt volgens een unieke aanpak (‘anders kijken, anders denken, anders doen’) en de PSI methodiek (gecombineerd met DEMO). Naast de volledig nieuwe aanpak wordt ook het vakkennissysteem Connexio uitgerold dat meer is dan een content systeem. Connexio zorgt er niet alleen voor dat onze medewerkers hun vakkennis veel sneller kunnen vinden, maar laat ons ook de samenhang tussen onze organisatie onderdelen zien. Zo vormt het een basis om te kijken naar verdere verbeteringen in onze organisatie en om onze huidige processen te toetsen aan hoe het werk door onze mensen wordt uitgevoerd en ervaren.

Het project kreeg bij de LPA de zeer toepasselijke naam LOPAZ (Lokale Politie Antwerpen van A tot Z). De medewerkers van ons kenniscentrum werken nauw samen met de mensen van Yourknowhow en we kunnen, na een jaar, al stellen dat dit een duidelijke meerwaarde heeft voor onze organisatie.
De complexiteit wordt gereduceerd, de samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen wordt veel transparanter en last but not least, onze eindgebruiker krijgt de must have vakkennis en informatie aangeboden op het moment dat hij/zij deze nodig heeft.”

Jan de Wachter, Hoofd Informatie Gestuurde Politie Zorg