Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.yourknowhow.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Yourknowhow streeft ernaar op deze website altijd betrouwbare en actuele informatie weer te geven. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Yourknowhow niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Yourknowhow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met het gebruik van informatie op deze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het (tijdelijk) niet goed functioneren van de website.

E-mail

Yourknowhow kan niet garanderen dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail contact op te nemen met Yourknowhow, accepteert u dit risico.

Links van en naar de Yourknowhow website

Yourknowhow is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Yourknowhow aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van derden of dat wordt toegelaten dat een website van derden een link bevat naar deze website, betekent niet dat Yourknowhow de producten of diensten op de website van derden goedkeurt of aanbeveelt.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten en foto’s op deze website zijn door Yourknowhow zelf geproduceerd. Al deze publicaties en uitingen van Yourknowhow zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op een andere manier te distribueren of openbaar te maken, zonder dat Yourknowhow daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.